Via Parmaribo naar Bos Bivak Zanderij.
We zijn van Paramaribo naar het BOS Bivak Zanderij gebracht voor de eerste kennismaking met de dienst bij deTRIS.
De diverse oefeningen en patroules leerde ons veel over de tropendienst.
Meer bijzonderheden over Zanderij
Menu