De reis naar Suriname
Vanuit Amsterdam langs de Hembrug, door het Noordzeekanaal naar IJmuiden. Door de sluizen, langs de werkzaamheden aan de pieren de Noordzee op. We zijn op een korte afstand langs het REM-eiland gevaren, sinds begin december was het REM-eiland bezet door Mariniers.
Via Madeira en Barbados naar Suriname

Menu